Zadania BF Engineering

 

BF Engineering została specjalnie stworzona jako część Grupy BF w celu pogłębionej pracy etapowej z konkretnym obiektem konkretnego Klienta. Takie podejście jest szczególnie ważne dla Klientów, którzy nie mają doświadczonych pracowników planistów, projektantów i budowniczych zdolnych do dobrania konstrukcji budynku, optymalnej zarówno dla funkcjonowania lokowanej w nim firmy, jak również dla warunków określonego terenu. Chociaż Klienci, którzy posiadają w swojej formie podobnych specjalistów,  też mogą, z reguły, zoptymalizować swoje obliczenia po konsultacji z BF Engineering.

BF Engineering została stworzona, ponieważ, jak pokazują doświadczenia, duże zakłady produkcyjne mają mnóstwo wewnętrznych problemów produkcyjnych i zaopatrzeniowych i nawet z całą ich dobrą chęcią często nie mogą zagłębić się w problemy Klienta na tyle, na ile jest to potrzebne, w szczególności w trakcie całego procesu obmyślania, konkretyzacji, projektowania, konstruowania, produkcji, wznoszenia oraz oddania do eksploatacji budynku.

A optymalny wskaźnik „Funkcjonalność — Jakość – Oszczędność” budynku pomaga uzyskać właśnie zgłębione, terminowe i kompleksowe rozwiązanie problemów pojawiających się w każdym z powyższych etapów.

 

BF Engineering stopniowo prowadzi Klienta od formułowania pomysłu w formie zadania technicznego i aż do oddania obiektu do eksploatacji! Jesteśmy zawsze obok Ciebie!

Przy tym Klient płaci zgodnie z cenami zakładów producentów!

 

Zalety BF Engineering

 

Korzystając z jednej, nawet najbardziej nowoczesnej technologii, możliwe jest zoptymalizowanie wagi nie każdego obiektu. Dlatego projektantom i producentom, którzy pracują w tej samej technologii, zazwyczaj bardziej opłaca się negocjować z klientem koszt tony konstrukcji, a nie koszt budynku. Im więcej ton, tym większe ich zarobki, a także zarobki firm transportowych i budowlanych. Natomiast dla klienta zbędna waga, oprócz wymienionych kosztów bezpośrednich, pociąga za sobą również zdrożenie fundamentów i prac ziemnych.

Wyjątkowość BF Engineering polega na tym, że firma pracuje z wykorzystaniem wysokiej wydajności zrobotyzowanego sprzętu europejskiego za pomocą kilku najbardziej zaawansowanych technologii, zaprojektowanych specjalnie w celu zmniejszenia całkowitego kosztu każdego budynku i poprawy jego charakterystyk eksploatacyjnych (w tym efektywności energetycznej):

 • poprzez zmniejszenie wagi ramy, ścian i dachu budynku
 • poprzez poprawę możliwości przenoszenia budynku
 • poprzez przyspieszenie projektowania i produkcji budynku
 • poprzez ułatwienie i przyspieszenie transportu i montażu budynku

Z BF Engineering możesz negocjować wartość nie tony metalu, lecz wartość metra kwadratowego budynku!

BF Engineering skróci okres zwrotu Twojego obiektu i podniesie jego charakterystyki eksploatacyjne!

SKRÓCENIE TERMINÓW OPŁACALNOŚCI OBIEKTU

Doskonalenie metalowych konstrukcji budowlanych jest powiązane z rozwiązaniem problemów, najważniejsze spośród których to:

 1. zmniejszenie zużycia metalu w konstrukcjach;
 2. poprawa jakości i wydajności pracy w produkcji konstrukcji;
 3. poprawa jakości i wydajności pracy w montażu konstrukcji;
 4. poprawa zdolności do przewożenia konstrukcji;
 5. zmniejszenie kosztów towarzyszących ogólnych prac budowlanych;
 6. zmniejszenie kosztów wybudowanych budynków i budowli;
 7. obniżenie kosztów utylizacji budynków i budowli

Doskonalenie metalowych konstrukcji budowlanych jest powiązane z rozwiązaniem problemów, najważniejsze spośród których to:

Zmniejszenie zużycia metalu w konstrukcjach oraz zwiększenie wydajności pracy w trakcie produkcji konstrukcji są osiągane dzięki:

 • Produkowanej na nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej linii SIN-belki o zwykłym i zmiennym przekroju — dwuteownika o zmiennej wysokości i cienkiej ścianie pionowej (do 3 mm), zwiększona odporność której jest zapewniana w drodze jej gofrowania.
 • Produkowanej na nowoczesnym w pełni zautomatyzowanym ciągu walcowniczym profili giętych o przekrojach P, C, Z, Ɛ, o grubości do 4 mm, z przebujaniem otworów w ścianie i półkach (stosowane jako płatwie, zapewniają znaczne oszczędności wagowe)
 • Wysoce profesjonalnemu zespołowi projektantów, który ma na celu oszczędzanie wagi konstrukcji metalowych

Podniesienie jakości i wydajności pracy w produkcji konstrukcji

 • Umożliwiają zautomatyzowane linie i maszyny CNC „ZEMAN” Austria, „MESSER” Niemcy, „FICEP” Włochy, „GIETART” Holandia
 • Nowoczesne oprogramowanie do projektowania pozwala na przesyłanie rysunków bezpośrednio na maszyny
 • Wysoce profesjonalny zespół projektantów ukierunkowany na technologiczność konstrukcji metalowych

Podniesienie jakości i wydajności pracy w montażu konstrukcji

 • Połączenia śrubowe o wysokiej precyzji pozwalają całkowicie uniknąć spawania w trakcie montażu, a spawanie w warunkach fabrycznych jest bezwzględnie lepsze niż w polowych.
 • Automatyczne numerowanie elementów
 • model 3D obiektu z wskazaniem numerów i lokalizacji wszystkich części, wydawany dla montażu
 • Łatwość montażu = szybkość budowy = zmniejszenie okresu zwrotu
 • Wysoce profesjonalny zespół projektantów ukierunkowany na technologiczność montażu

Zwiększenie zdolności do przewożenia konstrukcji

 • Szybkość i łatwość montażu śrubowego daje możliwość podziału konstrukcji na części zdolne do transportowania bez pogarszania jakości i szybkości montażu
 • Wysoce profesjonalny zespół projektantów ukierunkowany na zdolność do przewożenia konstrukcji.

Obniżenie wartości towarzyszących prac ogólnobudowlanych

 • Redukcja zużycia metalu = redukcja wagi = niższe obciążenia = zredukowanie wartości fundamentów, robót ziemnych itp.
 • Przy zamianie kratownic na belki SIN jest optymalizowana wysokość budynku, co oznacza zmniejszenie liczby niezbędnych materiałów budowlanych, i, co z tego wynika, wagi budynku
 • Płyty warstwowe z wypełnieniem PUR / PIR = redukcja wagi w porównaniu do paneli z watą mineralną

Redukcja kosztów eksploatacji budynków i budowli

 • Osiągalna w porównaniu do konstrukcji z kratownic optymalizacja wysokości budynku redukuje ogrzewaną i klimatyzowaną kubaturę budynku
 • Płyty warstwowe PUR / PIR = zwiększenie wydajności cieplnej w porównaniu do paneli z watą mineralną

Obniżenie kosztów utylizacji budynków i budowli

 • Utylizacja budynku o rozbieralnym szkielecie metalowym przynosi dochody zamiast kosztów